søndag 8. januar 2012

Katmandu - kvinner og likestilling

Kvinner i Dalitlandsbyen Kami Gaun

Dagens The Kathmandu Post hadde en interessant nyhet om at DFID og UNFPA  hadde publisert en ny rapport om selvmord blant kvinner i Nepal (A Review of the Evidence: Suicide Among Women in Nepal). Selvmord er visstnok den vanligste dødsårsak blant kvinner i aldersgruppen 15-49 år. 21 % av selvmordene ble begått av jenter yngre enn 18 år (kilde: IRIN). Mentale lidelser, vanskelige ekteskap, og utbredt vold mot kvinner blir pekt på som mulige årsaker, men den nye rapporten er interessant fordi den ser på en kombinasjon av ulike faktorer og finner at sosioøkonomisk status er blant de viktigste faktorene (alder, sivil status, utdanning, religion). I tillegg er mentale lidelser og sosiale og situasjonelle årsaker som konflikt, trafficking, traumer, fattigdom, kvinners lave status, sosial eksklusjon og samfunnsendring viktige medvirkende faktorer. Dette er interessant fordi HAMUs største prosjekt (målt i kroner) i Nepal akkurat nå dreier seg om kvinner med mentale lidelser og traumer. Mentale lidelser er forbundet med mye tabu, mange tror fortsatt at personer med sinnslidelser er rammet av onde ånder, og de blir isolert fra sine lokalsamfunn. Mentale lidelser er også et område som er forsømt i offentlige helsetjenester.

I tillegg planlegger SOCH et nytt prosjekt med fokus på kvinner og undertrykkende tradisjonelle praksiser. Denne rapporten blir med andre ord nyttig lesing for oss i HAMU og er allerede lastet ned fra nettet.

Nepalske kvinner er langt fra likestilt, noe Ida tidligere har blogget om på MadDam.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar