lørdag 31. juli 2010

Workshop on Governance - Kampala/UHESWO

Denne helgen er det to dager med workshop for UHESWO som en del av deres organisasjonsutviklingsprosess. HAMU v/Gunnar er ansvarlig for deler av programmet, og workshopen er i tillegg finansiert av HAMU gjennom egen bevilgning (dvs at pengene ikke er tatt fra noen av UHESWOs prosjekter). Målet er at styrer og ansatte i organisasjonen skal bli mer bevisste på egne vedtekter og retningslinjer samt at fordeling av roller og oppgaver skal bli bedre avklart. UHESWO er en ung organisasjon og bærer nok litt preg av at organisasjonskulturen ikke har satt seg. Dessverre var det litt lite engasjement fra deltakerne – de var kjappe med å referere til vedtektene i stedet for å komme med egne meninger om hvordan ting burde gjøres. Mulig er det bare de to tilstedeværende representantene fra HAMU som har litt høye forventninger siden vi har lang erfaring fra HEF og liker organisasjonsarbeid. Workshopen ble holdt på engelsk, så da var det greit også for de eksterne å følge med og delta i diskusjon. Og hvis noen lurer på om vi startet på tida, så er svaret nei – vi kom i gang ca 1,5 timer etter planen.

Diana, leder av Makerere branch, styrer gruppediskusjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar