torsdag 29. juli 2010

Gulu - workshop om menneskrettigheter

Torsdag var hele dagen satt av til workshop for jentene i UHESWO-prosjektene om menneskerettigheter. HAMU hadde ingen offisiell rolle i workshopen men var til stede for å observere og lære. Det store temaet denne dagen var vold i hjemmet – de aller fleste jentene har blitt banket opp av kjærester og eksmenn og opplevd at de ikke blir hørt når de går til politiet. Vold mot kvinner er dessverre ganske vanlig her og holdningen jentene møter hos politi og myndigheter er at de må ha gjort noe selv for å provosere fram volden. Politiet forlanger også ofte penger for å ta i mot en anmeldelse og krever at fornærmede skal dekke utgiftene til bensin hvis de skal etterforske saken. Det sier seg selv at disse jentene ikke har råd til å kjøpe seg rettferdighet. Maureen fra UHESWO holdt workshopen med assistanse fra Human Rights Commission, politiet og lokale myndigheter. Workshopen ble holdt på Acholi, det lokale språket, men HAMU-folket fikk oversatt noe av diskusjonen. Det virket som om det var nyttig for alle parter, og politiets Community Liaison Officer fikk høre et par sannhetsord – til hans ære kan det sies at han ikke prøvde å bortforklare noen av politiets tvilsomme praksiser, men aksepterte at jentene ikke hadde blitt behandlet korrekt og forklarte dem hvordan de burde vært tatt i mot.

Workshopen begynte nesten to timer for seint, denne gangen var det visst en punktering som skapte problemer.

Etter workshopen ble regnskapene for UHESWO gjennomgått og det ble også et kort møte med GALMSG for å signere prosjektavtale. Besøk på Coffe Hut var ikke en del av programmet, så i dag ble det HAMUs leder som tok ansvar for koffeinnivået til HAMU og skaffet ta-med kaffe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar