lørdag 24. juli 2010

Besøk i slummen og homofilidebatt

I dag delte HAMU-teamet seg i to: Gunnar deltok i HALEAs debattmøte mens Sara møtte UHESWO (Ugandan Humanist Effort to Save Women) for en innføring i prosjektene deres.

HALEA først: mange skoler var invitert til debatt og dagens tema var om det skulle være dødsstraff for homofili (mange for) og om tenåringsjenter som ble gravide skulle bli utvist fra skolen eller ei. Det ble rapportert om mange gode innlegg og stort engasjement. Selv om holdningene til homofili viste stor motstand og lite kunnskap var dette visstnok et bra møte i følge et par homoaktivister som var til stede, så mulig at ting går rett vei. Det ble delt ut t-skjorter og beste debattant fikk 100 000 shilling til dekning av skolepenger.

I mellomtiden møtte Sara representanter fra de ulike styrene i UHESWO og fikk en innføring i pågående prosjekt og planer framover.Det viktigste prosjektet er fortsatt rehabilitering av unge prostituerte. Til gjengjeld ble UHESWO orientert om HAMUs situasjon og prioriteringer og gjort oppmerksom på at HAMU nå legger større vekt på at våre partnere skal delta i samfunnsdebattemn og jobbe for å endre maktstrukturer i samfunnet, ikke bare bøte på akutte problemer. Etter møtet ble det en tur ut til noen av salongene og treningssentrene som er drevet av og for tidligere prostitiuerte. Det var først og fremst jenter fra 2007-kullet, det første kullet, som ble presentert. Flere av salongene går greit, men mange av jentene gir uttrykk for at de kunne tenke seg å bli noe annet enn frisører, og mange søker seg til andre jobber, som å jobbe i butikk. Kanskje ikke så rart, det er vel ikke sånn at de jentene som ender opp som prostituerte i slummen i Kampala er de som ikke kom inn på frisørskolen, men samtidig har ikke prosjektet råd til å drive med alle mulige former for yrkesopplæring. Et par av dem som HAMU traff i dag hadde imidlertid startet små butikker på egen hånd, så det virker som om kunnskapene og selvtilliten de får gkjennom prosjektet kan overføres til andre yrker enn bare frisør. Og selv de som tjente lite penger og var misfornøyde hadde ikke gått tilbake til å prostituere seg. Noen har selvfølgelig droppet ut, men av dem som har gjennomført opplæring og veiledning virker det som om tilbakefallsraten er lav. Det jobbes nå med å kartlegge hva tidligere deltakere i prosjektet gjør.
To fra 2007-inntaket. Jenta til venstre har startet butikk og ønsker seg kjøleskap for å øke inntektene. To av de fem barna hennes går på skolen. Siden barna har ulike fedre er det vanskelig å få bidrag.  Hun til høyre drømmer om å jobbe i klesbutikk.
Produkutvalget i en av frisørsalongene.


Til slutt ble det et møte med de yngste jentene som går på skole. Alle disse er nyrekrutterte tidligere prostituerte fra slummen, og den yngste, Joyce, er bare 12 år. Hun drømmer om å bli sykepleier. De andre har ambisjoner om å bli revisor, elektroingeniør, lege og sekretær. Joyce er også hovedperson i den første dokumentaren som ble laget. Med støtte fra HAMU ble det i januar og april i år arrangert kurs i dokumentarfilmproduksjon, og det jobbes nå med en ny dokumentar om vold i hjemmet.
Skolejentene lytter oppmerksomt til sin Councellor, Betty. De samles hver lørdag for santale og oppfølging.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar