onsdag 19. oktober 2011

Reiseplaner - desember

HAMU reiser videre. Nå er det Brasil, India og  Nepal som står for tur.

Rio de Janeiro i Brasil. Foto: Israel Lot/Picasa

Bjørn Torjus planlegger å reise til Brasil i desember. I Brasil har vi for øyeblikket to prosjekt/aktiviteter. Et prosjekt dreier seg om støtte til kampen for selvbestemt abort. Dette er en svært viktig sak fordi det dreier seg om kvinners rett til å bestemme over egen kropp og egen seksualitet. Hvert år dør tusenvis av kvinner som følge av illegale aborter i Latin-Amerika, enda flere får redusert livskvalitet som følge av komplikasjoner etter inngrep på illegale klinikker. Abort er ulovlig i de fleste land i Latin-Amerika, og en viktig årsak til dette er den katolske kirken og deres motstand mot abort og prevensjon.

Det andre prosjektet vårt i Brasil er et prosjekt som retter seg mot barn og ungdoms rett til utdanning, og er lokalisert i den nordlige delen av landet (i Brasil er områdene i nord fattige, mens den sørlige delen av landet er forholdsvis rikt). Utdanning er nøkkelen til å kunne skaffe seg en jobb og komme seg ut av fattigdommen, men for at alle skal få en utdanning er det ikke nok å bygge skoler. Elevene må også få en tilfredsstillende kvalitet på utdanningen. Prosjektet vi støtter har fokus på å mobilisere lokalsamfunnet for å følge opp innholdet i utdanningen elever fra fattige kår blit tilbudt og sikre at alle får et likeverdig tilbud, uavhengig av sosial bakgrunn eller etnisk tilhørighet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar