torsdag 22. september 2011

Gunnar og Bjørn Torjus er i Nigeria

....og foreløpig har de ikke blogget så veldig mye, men de har lagt ut litt bilder på Facebook. Bli tilhenger av HAMUs Facebook-side for å følge med på hvor de er og hva de gjør. Her vil det også komme smånyheter, og tilhengerne kan også dele lenker og informasjon om det som skjer rundt om kring i verden.

For øyeblikket er Gunar og Bjørn Torjus i Akwa Ibom state sammen med Yemi, som er leder for Young Humanistas Network, som driver den delen av prosjektet vi støtter. Prosjektet i Nigeria dreier seg altså om heksebarn, og det ertre ulike organisasjoner som samarbeider om ulike tiltak rettet mot barn som er anklaget for å være hekser. YHN har særlig fokus på påvirkningsarbeid og opplysningsarbeid. De samler inn dokumentasjon på overgrep og prøver å få politiet til å etterforske, de mobiliserer lokale ledere og myndighetspersoner for å få dem til å ta avstand fra heksetro, og de bruker radio og folkemøter som en måte å nå vanlige mennesker på. Barns rettigheter og bekjempelse av overtro står i fokus for HAMUs engasjement i Nigeria.
Bilde hentet fra hawkafrica.blogspot.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar