søndag 13. mars 2011

India- oppsummering og betraktninger

HAMUs leder er nå vel hjemme etter noen hektiske dager i India. I mellomtiden er Gunnar, HAMUs nestleder reist til Uganda. På tide med noen refleksjoner og oppsummeringer. 

Alle prosjektene klarer seg bra. I samråd med Samskar er det enighet om at skolen for stammejenter i Gandhari skal avvikles. Dette er ikke fordi skolen går dårlig, snarere tvert i mot. Målet med å opprette skolen var å heve jenters status  i området gjennom å gi dem tilgang til utdanning. Målgruppen for skolen er jenter fra Lambadistammen, et stammefolk kjent for fargerike kostymer og ekstrem tradisjonell diskriminering av jentebarn. Samskar har med støtte fra HAMU drevet internatskole for jenter i 15 år, og virkningene er enorme. Før måtte foreldre overtales til å sende jentebarn på skolen, nå er det fire søkere per plass og de av jentene som ikke kommer inn blir sendt til andre skoler i området. Det blir også rapportert om færre jentedrap og færre barneekteskap i området. Hverken HAMU eller Samskar har som mål å drive skole for all framtid, bl.a. fordi det er en lovpålagt oppgave for myndighetene å gi alle barn et skoletilbud fra 1. til 10. klasse. Når vi nå planlegger i avvikle skolen i løpet av de neste 3 årene er det fordi vi er trygge på at det finnes et tilbud i offentlig regi, og fordi foreldrene sier at de uansett vil fortsette å sende jentene sine til andre skoler.
Vil du vite mer om Lambadiene? Sjekk bildene som ligger ute på Flickr


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar