lørdag 15. august 2009

Dalitlandsbyen Kami Gaun


Tirsdag 10. august besøkte vi dalitlandsbyen Kami Gaun. HAMU har siden oktober i fjor støttet et prosjekt i regi av SOCH for å bedre leveforholdene for landsbyboerne. 80 % av dem som lever her er såkalte kasteløse. Kasteløse har generelt dårligere tilgang til utdanning, dårligere yrkesmuligheter, lavere levestandard, dårligere helse og lavere forventet levealder enn befolkningen generelt. Siden i fjor høst har mye skjedd i landsbyen. Lærerne på skolen anslår at oppmøte til skoeltimene har bedret seg med 40 %. 10 jenter som hadde droppet ut av ungdomsskolen fikk etter eget ønske mulighet til å vende tilbake til skolebenken. SOCH har sponset dem med uniformer, og frivillige fra SOCH reiser inn til landsbyen og gir dem ekstraundervisning utenom ordinær skoletid slik at de skal ha bedre sjanse til å klare eksamen. Frivillige fra SOCH bor i landsbyen i uker av gangen. SOCH har sammen med det lokale politiet hatt en kampanje for å begrense alkoholforbruket i landsbyen og dermed redusere vold og krangler i hjemmet. Vannposter og toaletter har blitt bygget på dugnad og flere vannreservoarer rundt landsbyen har blitt utbedret. Landsbyboerne har også fått frø for å dyrke grønnsaker som tomater, bitter gourd, mais og ris. De har dannet et kooperativ og beboerne forhandler nå som gruppe om prisene på grønnsakene sine, i stedet for en og en. Dermed får de bedre priser og tjener mer penger. SOCH har også gjennomført en health camp med 600 deltakere.Det ble arrangert et landsbymøte mens vi var der hvor beboerne kunne fortelle omhva de ønkset seg videre. Så vidt vi kunne se var det god dialog mellom beboerne og SOCH, selv om det var tydelig at det var mennene i landsbyen som hadde mest på hjertet.
Sommer er regntid i Nepal, og landskapet var selvfølgelig grønt og frodig. Under slike forhold er det nesten vanskelig å se for seg at livet kan være så hardt som vi har fått beskrevet. Men om vinteren når det er kaldt i husene og matlagrene er nesten tomme er detselvfølgelig noe helt annet. Alt i alt fikk vi inntrykk av et prosjekt hvor mye har blitt gjort med få ressurser og med stor grad av frivillig innsats og samarbeid mellom SOCH og deltakerne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar