lørdag 19. februar 2011

Delhi, India

Delhi blir første stopp på Saras besøk til India. Bildet er fra forrige besøk for 1,5 år siden og er fra et av Delhis mange markeder. Ingen av organisasjonene HAMU samarbeider med er basert i Delhi, så tiden her blir bare å regne som oppvarming for resten av turen. Besøket her regnes som privat ferie og dekkes av egen lomme, mens flytur og resten av oppholdet dekkes av HEF/HAMU.
Vanligvis reiser HAMU til Vijayawada via Hyderabad, men denne gangen settes det av to dager i hovedstaden. 
Fire av de fem prosjektene/aktivitetene vi støtter har treårige avtaler som nå går inn i sitt siste år, og en del av oppdraget er å vurdere hvor mye lenger prosjektene skal drives. Før et prosjekt kan fases ut må det vurderes om målgruppen har fått det bedre og hvis ja, om dette er varige endringer som vil fortsette selv om ekstern støtte faller bort. En annen viktig faktor er i hvor stor grad en har nådd det målet en opprinnelig satte for prosjektet. Mange av prosjektene i India har fått støtte i mer enn ti år, og det blir spennende å se hvor langt vi har kommet. For tre år siden ble alle India-prosjektene evaluert, og resulatetene fra denne evalueringen var svært oppløftende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar