torsdag 21. januar 2010

Reiseplaner for 2010/Travel plans 2010

Gunnar reiste til Uganda den 19. mars og skal være der i to uker. I januar var avtroppende medlem Kristin i India hvor hun kombinerte ferie med prosjektbesøk for HAMU. Einar var ved årsskiftet i Kampala hvor han var til stede på en workshop i forbindelse meden partnerevaluering.


Sara og Tuva reiser til Nepal i august, antagelig blir nytt medlem Gry med. Besøk til Brasil er planlagt, men det er uklart hvem som skal reise og når. Det har ellers vært snakk om besøk til Nigeria, men det er usikkert om noen i HAMUs styringsgruppe har tid til å reise (vi har bare fem ukers ferie vi som alle andre)

Gunnar went to Uganda on March 19th and is staying for two weeks.

In January Kristin visited our projects in India. Einar was in Kampala, attending a workshop in connection with an evaluation of one of our partners.

Sara, Tuva and Gry is planning a trip to Nepal in August. A date for a visit to Brazil has not been fixed yet, we are waiting to hear from our partners.

Interessert i å være med på HAMUs reiser? Vi tar gjerne med oss andre på turene. Du bør være i noenlunde god fysisk form samt villig til å dekke egne reiseutgifter. Vi i HAMU prøver alltid å være minst to som reiser sammen, både fordi det er tryggere hvis noe skulle skje, og fordi man da får med seg mer enn når man er aleine.

Interested in joining HAMU on our trips? We are happy to bring with us travel companions as long as you are in reasonably good health and willing to cover your own travel expenses. You'll get a chance to see the projects and meet some of the fantastic people who run our projects.

HAMU er også interessert i å komme i kontakt med humanister med interesse for Afrika eller Asia som kan tenke seg å ta små oppdrag for HAMU. Akkurat nå får vi henvendelser fra Nigeria og Malawi om prosjekter, men vi er usikre på om noen i styringsgruppa har kapasitet til å reise dit. Dersom du har planer om å reise til et land eller område som er av interesse for HAMU hører vi gjerne fra deg - da kan det være aktuelt å dekke utgifter mot at du gjør en jobb for oss mens du er der.

HAMU is also interested in getting in contact with independent travellers who can visit countries/areas of interest to HAMU and report back. We can then cover expenses in return for services such as assessing potential partners and projects, project visits and fact-finding.

HAMU can be contacted at hamu@human.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar